Ciele projektu

Cieľom projektu podporeného Národným športovým centrom je propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chceme motivovať zároveň aj rodičov, aby podporovali svoje deti v športe a oboznámiť ich s rozličnými možnosťami športovania.

Projekt „Pohni kostrou!“ rozhýbe deti a mladých na celom Slovensku – zapojiť sa môžu základné školy a športové kluby v jednotlivých regiónoch. Akákoľvek pomoc zo strany pedagógov, vedenia športových klubov aj športovcov je vítaná!

Chceme deti presvedčiť, že každý pohyb je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny alebo populárny šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil.

Tvárami projektu sú nielen športovci, ale aj herci, čím chceme poukázať na to, že deti sa nemusia venovať športu len na profesionálnej úrovni. Stačí mať chuť a hýbať sa len tak pre radosť. Všetko ostatné vybavia endorfíny:-)

Keďže komunikačným fenoménom mladých sú sociálne siete, spojili sme pohyb s natáčaním videa, ktorým sa budú môcť odprezentovať žiaci, ale aj športové kluby a tímy. Ich úloha je jednoduchá – natočiť sa počas športovania a poslať nám video. Fantázii sa medze nekladú, takže sa potešíme aj vtipným a nápaditým videám.

Videá bude hodnotiť odborná športová porota a najlepšie „kúsky“ budú odmenené atraktívnymi cenami.

Cieľom nie je mať doma „športového profíka“, ale mať zdravé a šťastné dieťa, ktoré vďaka športu spozná nových kamošov so spoločnými záujmami a bude mať príjemne naplnený voľný čas. Aktívny pohyb okrem zdravia vplýva aj na pozitívne osobnostné vlastnosti dieťaťa ako húževnatosť, cieľavedomosť a vytrvalosť.

Vďaka projektu vytvoríme „Mapu športu“ na Slovensku, kde si budú môcť rodičia a všetci záujemci nájsť možnosti na športovanie pre deti a mladých v okolí svojho bydliska.
Našou snahou a prianím je, aby sa pohyb a šport stal postupne dlhodobým trendom u detí a mladých. Aby sme namiesto sedenia pred monitorom počuli deti pod oknom volať na kamoša: „Poď von a pohni kostrou“!