Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou sú najmä žiaci na druhom stupni základných škôl.

Práve u tejto skupiny detí pohyb často chýba, no zároveň majú výhodu, že sú ešte otvorené a prístupné niečo nové vyskúšať, najmä ak im je to podané atraktívnou formou. Budú sa chcieť predviesť svojím videom, a tým ich motivujeme, aby „pohli kostrou“ a vymysleli niečo zaujímavé a kreatívne.

Projekt zároveň oslovuje rodičov, pedagógov, trénerov, tútorov a ďalších dospelých z blízkeho okolia detí, aby ich inšpirovali vlastným príkladom aj priamo podporovali v pohybových aktivitách. Oslovením a zapojením známych športových a kultúrnych osobností zvýšime motiváciu a atraktivitu projektu pre školy, kluby a v neposlednom rade pre médiá.