Ceny pre víťazov

Z každého regiónu – Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko, odborná porota vyberie najkreatívnejšie videá a dané subjekty budú odmenené.

Máme pripravené ceny pre každý región. V každom regióne oceníme 1 športový klub a 2 školy:
  • Škola získa interaktívny event s využitím projektu BikeLab a profesionálne video na odprezentovanie školy a jej športových aktivít a možností
  • Športový klub získa tréning so známym športovcom a materiálové vybavenie na skvalitnenie svojej športovej činnosti

Celkovo budú ocenené 4 športové kluby a 8 škôl.