Kontakt

V prípade potreby, prosím, kontaktujte

Petra Šmahela, tel.: 0911 714 161, e-mail: pohnikostrou@pohnikostrou.sk
Barboru Krištofovú, tel.: 0905 578 524, e-mail: kristofova@orbisinstitute.sk