Podobné výsledky - podľa športov

ZŠ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Adresa: Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná, 913 21

http://www.zstrencturna.edu.sk

Viac InfoVideo
Športy:atletika, badminton, basketbal, florbal, futbal, hokejbal, loptové hry, pohybové hry, stolný tenis, streľba, tenis, turistika, volejbal, vybíjaná