Podobné výsledky - podľa športov

ZŠ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Adresa: Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná, 913 21

http://www.zstrencturna.edu.sk

Viac InfoVideo
Športy:atletika, badminton, basketbal, florbal, futbal, hokejbal, loptové hry, pohybové hry, stolný tenis, streľba, tenis, turistika, volejbal, vybíjaná

ŠK: Hanza Galanta

Adresa: Jesenského 1039-4, Galanta, 92401

Viac Info
Športy:badminton, cyklistika, hokej, hokejbal, turistika

ZŠ: ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

Adresa: Štúrova 3, Stará Ľubovňa, 064 01

Viac InfoVideo
Športy:atletika, florbal, futbal, hokejbal, karate, loptové hry, sálový futbal