On-line dotazník pre umiestnenie základnej školy na Mapu športu

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len 5 minút.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli umiestniť aktivity Vašej školy na Mapu športu v rámci projektu „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ Projekt realituje občianske združenie Orbis Institute s podporou Národného športového centra.

Športové aktivity a príležitosti Vašej školy budú zverejnené na Mape športu v rámci www.pohnikostrou.sk, vďaka čomu spoluvytvárate priestor pre zapojenie ďalších detí do športovania.

Kontaktné údaje Vašej školy

Názov školy:
Adresa:

Telefón:
E-mail:
WEB:

Pridať logo školy (optimálne):

Športové aktivity Vašej školy

Aké športové krúžky Vaša škola otvára v školskom roku 2016/2017?

Iné športové krúžky:

Kontakt pre športové krúžky

Telefón:
Telefón2:
E-mail:

Športoviská

Aké športoviská ponúka Vaša škola pre verejnosť?

INTERNÉ (INDOOR)
  • s vybavením pre:
  • s vybavením pre:
  • s vybavením pre:
  • s vybavením pre:
 • Iné interné športoviská:
EXTERNÉ (OUTDOOR)
  • s vybavením pre:
  • s vybavením pre:
 • Iné externé športoviská:

Kontakt pre prenájom športovísk školy

Telefón:
E-mail:

Kontakt na osobu, ktorá údaje vyplnila

Tieto údaje nebudú zverejnené, budú použité len v prípade potreby spätného kontaktovania kvôli aktualizácii alebo úprave dát.

Meno:
Priezvisko:
Pozícia v škole:
Tel.:
E-mail:
Poznámka:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, pozícia v klube, e-mail a telefónne číslo, pričom uvedené osobné údaje bude spracúvať Orbis Institute v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na účely projektu „Pohni kostrou! Povedz áno športu“, a to na dobu trvania projektu. Ako prihlasovateľ môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora projektu. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi projektu účasť videa v projekte zaniká. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.