Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

Adresa: Mlynská 697/7, Stropkov, 09101

okres Stropkov, Prešovský kraj

https://zsmlynstropedu.edupage.org/contact/

Športové krúžky/aktivity

florbal, futbal, stolný tenis, streľba, volejbal

Interné športoviská na prenájom

Telocvičňa, Športová hala, Malá telocvičňa

Externé športoviská na prenájom

Futbalové ihrisko, Volejbalové ihrisko

Kontakt pre športové krúžky

Telefón: +421547422202

E-mail: sport@zsmlynstrop.edu.sk

Kontakt pre prenájom športovísk školy

Telefón: +421547422202

E-mail: sport@zsmlynstrop.edu.sk

Podobné výsledky - podľa športov

ZŠ: Základná škola sv. Dominika Savia

Adresa: M.M.Hodžu 9, Zvolen, 96001

http://www.zsdomzv.edu.sk/

Viac Info
Športy:badminton, basketbal, florbal, futbal, loptové hry, pohybové hry, volejbal, vybíjaná