Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

Adresa: Mlynská 697/7, Stropkov, 09101

okres Stropkov, Prešovský kraj

https://zsmlynstropedu.edupage.org/contact/

Športové krúžky/aktivity

florbal, futbal, stolný tenis, streľba, volejbal

Interné športoviská na prenájom

Telocvičňa, Športová hala, Malá telocvičňa

Externé športoviská na prenájom

Futbalové ihrisko, Volejbalové ihrisko

Kontakt pre športové krúžky

Telefón: +421547422202

E-mail: sport@zsmlynstrop.edu.sk

Kontakt pre prenájom športovísk školy

Telefón: +421547422202

E-mail: sport@zsmlynstrop.edu.sk

Podobné výsledky - podľa športov

ZŠ: Základná škola s materskou školou

Adresa: Hviezdoslavova 38, Solčany, 95617

http://zssolcany.edupage.sk

Viac Info
Športy:atletika, basketbal, florbal, futbal, hádzaná, loptové hry, pohybové hry, stolný tenis, volejbal