Základná škola s materskou školou Poproč

Adresa: Školská 3, Poproč / okres Kosice okolie, 04424

okres Košice - okolie, Košický kraj

https://zspoproc.edupage.org/

Športové krúžky/aktivity

florbal, futbal, pohybové hry

Interné športoviská na prenájom

Telocvičňa

Externé športoviská na prenájom

Viacúčelové ihrisko

Kontakt pre športové krúžky

Telefón: 055/4664417

E-mail: cupermatej@live.com

Kontakt pre prenájom športovísk školy

Telefón: 055/4664417

E-mail: skola@zspoproc.edu.sk

Podobné výsledky - podľa športov

ŠK: TJ Slovan Temeš

Adresa: Temeš 140, Temeš, 97229

Viac Info
Športy:futbal

ZŠ: Súkromná základná škola-Magán alapiškola Creative

Adresa: Miszatha 1, Rimavská Sobota, 97901

https://creative.edupage.org

Viac InfoVideo
Športy:atletika, badminton, cyklistika, džudo, florbal, gymnastika, hokej, loptové hry, plávanie, pohybové hry, turistika, vybíjaná

ZŠ: Zakladna skola Koksov-Baksa

Adresa: Koksov-Baksa 20, Koksov-Baksa, 04413

Viac InfoVideo
Športy:pohybové hry