Podobné výsledky - podľa športov

ZŠ: Základná škola Jelka

Adresa: Školská 399/1, Jelka, 92523

https://www.zsjelka.edu.sk

Viac Info
Športy:badminton, basketbal, florbal, futbal, gymnastika, hádzaná, loptové hry, pohybové hry, sálový futbal, stolný tenis, vybíjaná

ZŠ: Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá

Adresa: Oslobodenia 165, Belá / okres Zilina, 01305

https://zsbela.edupage.org/?

Viac Info
Športy:florbal, futbal, loptové hry, pohybové hry, sálový futbal, streľba, tenis, turistika, volejbal, vybíjaná

ZŠ: Základná škola

Adresa: Nižné Repaše 107, Nižné Repaše, 05371

http://zsniznerepase.edupage.org

Viac Info
Športy:basketbal, florbal, futbal, hádzaná, loptové hry, pohybové hry, stolný tenis, streľba, volejbal, vybíjaná