Organizátor

Orbis Institute je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Našu energiu vkladáme do projektov pre deti a mládež (ZŠ, SŠ), ako aj do miestnych a medzinárodných leadership programov pre dospievajúcich mladých ľudí z rôznych spoločenských skupín. Chceme prispievať k tomu, aby boli mladí vzdelaní a rozhľadení, bez predsudkov a s kritickým úsudkom posúvali celú spoločnosť smerom k spravodlivejšiemu a udržateľnému svetu. Pri našej práci sa snažíme prekonávať geografické, kultúrne, ideologické a náboženské hranice.

Orbis Institute spolupracoval s viac ako päťdesiatimi partnermi z verejných a súkromných organizácii z rôznych krajín na štyroch kontinentoch (USA, Slovensko, Mexiko, Česká republika, Čína, Keňa, Nepál, India, Cyprus, Grécko, Taliansko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Fínsko, Švédsko, Portugalsko, Estónsko, Veľká Británia, Francúzsko a Srbsko).

Od roku 2002 naše programy ovplyvnili mladých ľudí vo vyše štyridsiatich krajinách. Zároveň slúžime ako inkubátor a podporujeme množstvo projektov a nezávislých organizácií v rôznych krajinách. Pod záštitou našej organizácie sme vytvorili programy v siedmich krajinách na štyroch kontinentoch a nepriamo s pomocou našich partnerov vo viac ako dvadsiatich krajinách.

 
www.orbisinstitute.sk